โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

ตามนโยบายการปฎิรูปการอุดมศึกษาไทย

Latest News

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เป็นการพลิกโฉมการอุดมศึกษาไทยเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ สามารถพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนภาคการผลิตสู่ Thailand 4.0 การจัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์จริงกับภาคการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วิชาการขั้นสูงกับการปฏิบัติจริง

โดยเฉพาะสิ่งอุบัติใหม่ที่ไม่เคย “มีหรือเห็น” มาก่อนได้


โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จะเปลี่ยนระบบการอุดมศึกษารูปแบบเดิม สู่การอุดมศึกษาไทยที่สามารถตอบสนอง

“การเรียนรู้วิชาการขั้นสูงเพื่อการปฏิบัติงานได้” ตลอดช่วงชีวิตการทำงานของตลาดแรงงาน ...

รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Upcoming Events

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
การพัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับสมรรถนะตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม : ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”
(Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา 8.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

regis.gif

Upcoming Events

  • Transforming Thai Higher Education: Building a Change Culture
    Mar 25, 2019, 8:00 AM – 4:00 PM
    The Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratchaprarop Rd, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
    Share

Proposal Submission

ประจำปีการศึกษา 2562

© 2019 by Office of the Higher Education Commission with KMUTT